Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

04-10-10 Aνακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι ανακλήσεις, τροποποιήσεις και αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (φάση Γβ’) για το διδακτικό έτος 2010-11.

Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη  Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή απόσπασής τους.

Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων να αποδεσμεύσουν τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς, εφόσον αντικατασταθούν.
Για την Υπουργική Απόφαση και τους πίνακες των αποσπάσεων πατήστε εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.