Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

07-10-10 Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια

Δελτίο Τύπου

Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται οι  αποσπάσεις (2η φάση) εκπαιδευτικών  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πανεπιστήμια (ΤΕΦΑΑ και Πανεπιστημιακά Γυμναστήρια) για το σχολικό έτος 2010-2011.Οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Γραφείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, να αποδεσμεύσουν τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς εφόσον αντικατασταθούν.

Η σχετική απόφαση είναι αναρτημένη εδώ.
Για το Δελτίο Τύπου πατήστε εδώ.