Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2010

Αλλάζουν όλα στο νέο Λύκειο Κλειδί ο συντελεστής βαρύτητας που θα καθορίζουν οι σχολές

,

Δραστικές αλλαγές στο πρόγραµµα σπουδών σε όλες τις τάξεις του λυκείου, νέο τρόπο πρόσβασης σε ΑΕΙ - ΤΕΙ και αναδιάρθρωση του πρώτου έτους σπουδών περιλαµβάνει το σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα αλλαγές αναµένεται να συναντήσουν και οι φετινοί υποψήφιοι, καθώς το υπουργείο σκέπτεται να µετατοπίσει πριν από τις εξετάσεις τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού και να µειώσει τον αριθµό των εισακτέων.

Τα γενικά χαρακτηριστικά του νέου τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήµια είναι τα ακόλουθα:
1. Στη διάρκεια της φοίτησης στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου ο υποψήφιος θα παρακολουθεί υποχρεωτικά µαθήµατα, µαθήµατα επιλογής και δραστηριότητες συνολικά 35 ώρες την εβδοµάδα, µε βάση τα οποία θα οδηγείται στην οµάδα σχολών της επιλογής του.
2. Οι σχολές θα καθορίσουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα.
3. Στο τέλος του Λυκείου οι υποψήφιοι θα δίνουν εξετάσεις σε τέσσερα µαθήµατα που έχουν προεπιλέξει και στην τελική επίδοση θα συνυπολογίζεται η συνολική αξιολόγησή τους στη Β’ και τη Γ’ Λυκείου.
4. Η ένταξη των υποψηφίων θα γίνεται σε σχολές (π.χ. Σχολή Θετικών Επιστηµών Αθήνας, Θεσσαλονίκης κ.λπ.) ή σε πανεπιστήµια (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήµιο).
5. Η τελική κατάταξή τους σε τµήµατα πανεπιστηµιακά ή ΤΕΙ θα γίνεται ύστερα από αξιολογικές διαδικασίες (εξετάσεις) κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.
6. Προτείνεται η ελεύθερη πρόσβαση στα ΑΕΙ χαµηλής ζήτησης.
Το σύστηµα αυτό θα εφαρµοστεί πρώτη φορά στο σχολικό έτος 2013-2014, δηλαδή θα αφορά τους µαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου το επόµενο σχολικό έτος 2011-2012.
Με βάση το σχέδιο που µελετά το υπουργείο Παιδείας, το πρόγραµµα σπουδών που θα εφαρµοστεί από το 2012 στη Β’ Λυκείου και το 2013 στη Γ’ Λυκείου τείνει να διαµορφωθεί ως εξής:
Υποχρεωτικά µαθήµατα: Τρία θα είναι τα υποχρεωτικά µαθήµατα: η Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία (4 και 2 ώρες διδασκαλίας αντιστοίχως), τα Αγγλικά (3 ώρες) και η Φυσική Αγωγή (3 ώρες). Η συνολική διάρκεια της διδασκαλίας των υποχρεωτικών µαθηµάτων θα είναι 12 ώρες εβδοµαδιαίως.
Μαθήµατα επιλογής: Σύµφωνα µε τα προτεινόµενα, θα υπάρχουν έξι οµάδες γνωστικών αντικειµένων, οι οποίες θα περιέχουν µαθήµατα εξάωρα «υψηλού επιπέδου» και µαθήµατα τρίωρα «βασικού επιπέδου». Κάθε µαθητής θα υποχρεούται να διαλέξει: α) ένα εξάωρο µάθηµα από όποια οµάδα µαθηµάτων επιθυµεί, εφόσον βεβαίως αυτή διαθέτει µάθηµα υψηλού επιπέδου και β) ένα τρίωρο µάθηµα από καθεµία από τις λοιπές οµάδες. Οι έξι οµάδες µαθηµάτων είναι οι εξής:
1) Αρχαιογνωσία, που περιέχει τα µαθήµατα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραµµατεία (6 ώρες), Αρχαία Ελληνική Γραµµατεία (3 ώρες), Αρχαία Ιστορία (3 ώρες), Ιστορία των Ιδεών (3 ώρες).
2) Μαθηµατικά, µε µαθήµατα: Μαθηµατικά υψηλού επιπέδου (6 ώρες), Μαθηµατικά βασικού επιπέδου (3 ώρες).
3) Πειραµατικές Επιστήµες, µε µαθήµατα: Φυσική (6 ώρες), Χηµεία (3 ώρες), Βιολογία (3 ώρες), Περιβαλλοντικές Επιστήµες (3 ώρες).
4) Κοινωνικές Επιστήµες, µε µαθήµατα: Οικονοµία υψηλού επιπέδου (6 ώρες), Οικονοµία βασικού επιπέδου (3 ώρες), Πολιτικές και κοινωνικές επιστήµες (3 ώρες), Ευρωπαϊκή Ιστορία (3 ώρες), Ψυχολογία (3 ώρες), Αρχές ηθικής και φιλοσοφίας (3 ώρες), Θρησκευτικά (3 ώρες).
5) Ξένη Γλώσσα, µε µαθήµατα: Λατινικά (6 ώρες), Γαλλικά (3 ή 6 ώρες), Γερµανικά (3 ή 6 ώρες), Ισπανικά (3 ή 6 ώρες), Ιταλικά (3 ή 6 ώρες).
6) Πολιτισµός, µε µαθή µατα: Εικαστικά (3 ώρες), Μουσική (3 ώρες), Θέατρο και Κινηµατογράφος (3 ώρες).
Η διάρκεια της διδασκαλίας των µαθηµάτων επιλογής θα είναι 21 ώρες εβδοµαδιαίως. Δραστηριότητες: Στο πρόγραµµα σπουδών της Β’ και της Γ’ Λυκείου εισάγεται ο θεσµός της δραστηριότητας (2 ώρες εβδοµαδιαίως).
Οι σχολές θα επιβάλλουν συντελεστές βαρύτητας στα µαθήµατα που τους ενδιαφέρουν να κατέχει καλά ο υποψήφιος. Ετσι ο υποψήφιος ανάλογα µε τη σχολή στην οποία επιθυµεί να εισαχθεί θα οδηγείται στην επιλογή του α’ ή του β’µαθήµατος.

Πριν από τις εξετάσεις το Μηχανογραφικό

 
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Παιδείας προσανατολίζεται να φέρει τη συµπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου από τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ (Οµάδα Β’) πριν από τις εξετάσεις. Πρόκειται για µια αλλαγή που συνδέεται αποκλειστικά µε την εξοικονόµηση πόρων (δεν θα πληρώνει προσωπικό µέσα στον Ιούλιο). Ωστόσο, είναι γνωστό ότι η συµπλήρωση του Μηχανογραφικού µετά το τέλος των εξετάσεων έγινε καθώς έπρεπε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τις επιδόσεις τους και µε βάση αυτές να το συµπληρώσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν διατυπωθεί πολλές ενστάσεις από εκπαιδευτικούς κύκλους για την πρόθεση του υπουργείου να µεταθέσει τον χρόνο συµπλήρωσης του Μηχανογραφικού.
Η δεύτερη αλλαγή στην οποία προσανατολίζεται το υπουργείο Παιδείας είναι να µην κάνει παρέµβαση στον αριθµό των εισακτέων που θα προτείνει κάθε τµήµα ΑΕΙ -ΤΕΙ. Αν αυτή η πρόθεση του υπουργείου εφαρµοστεί, θα έχουµε φέτος µείωση του αριθµού των εισακτέων σε ποσοστό που µπορεί να φτάνει σε πολλές σχολές το 20% κατά µέσο όρο. Με αυτό τον τρόπο το υπουργείο θέλει να αντιµετωπίσει τις παρενέργειες από την κατάργηση της βάσης του 10, µειώνοντας τη δυνατότητα εισαγωγής σε τµήµατα ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε πολύ χαµηλές βαθµολογίες.


Οι πρώτες ενστάσεις έρχονται από τα ΤΕΙ


ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ενστάσεις για τις αλλαγές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αναµένεται να διατυπωθούν σήµερα στη συνάντηση των προέδρων των ΤΕΙ που ξεκίνησε το πρωί σε κεντρικό ξενο δοχείο της Αθήνας.
Σύµφωνα µε πληροφορίες, κάποιοι πρόεδροι δεν αποκλεί εται να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους επειδή δεν έχει δοθεί βάρος στα θέµατα των επαγγελµατικών δικαιωµάτων βασικών ειδικοτήτων των ΤΕΙ, τα οποία ακόµη δεν έχουν εκδοθεί. Σε κάθε περίπτωση πάντως θα έχουν την ευκαι ρία να εκφράσουν για πρώτη φορά επισήµως τις θέσεις τους για τις αλλαγές που σχεδιάζονται.


Αρχίζει ο διάλογος για τις αλλαγές σε ΑΕΙ, ΤΕΙ
Στο µεταξύ, η υπουργός Παιδείας κ. Αννα Διαµαντοπούλου ξεκινάει από σήµερα τις επαφές της µε πολιτικούς αρχη γούς για τις αλλαγές στην Ανώτατη Εκπαίδευση, µολονό τι το επίσηµο κείµενο που θα τεθεί σε διαβούλευση ανα µένεται να δοθεί στη δηµοσιότητα στις αρχές της ερχόµε νης εβδοµάδας. Η κ. Διαµαντοπούλου θα συναντηθεί µε τη γενική γραµµατέα του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα στη Βουλή και στη συνέχεια µε την Εκτελεστική Γραµµατεία των Οικολόγων Πράσινων.
Το νέο σχέδιο σπουδών της Β’ και της Γ’ Λυκείου προκάλεσε αναταραχή στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η Ενωση Ελλήνων Χηµικών αφού διατυπώνει σοβαρές ανησυχίες για το µέλλον της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών και ιδιαίτερα της Χηµείας στη Δευτεροβάθµια Εκπαίδευση επισηµαίνει ότι στη «δοµή του νέου Λυκείου προτείνεται δραµατική µείωση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστηµών». Σοβαρές ενστάσεις διατυπώνονται από καθηγητές της Πληροφορικής των οποίων το µάθηµα παύει να διδάσκεται στο Λύκειο, αλλά και από Θεολόγους καθώς τα Θρησκευτικά µετατρέπονται σε προαιρετικό µάθηµα σε όλο το Λύκειο. Ωστόσο, σοβαρότερα είναι τα πράγµατα µε το µάθηµα της Ιστορίας, ιδιαίτερα µε τη Νεώτερη Ιστορία. Στο σχέδιο του υπουργείου Παιδείας εξαφανίζεται το µάθηµα της Νεώτερης Ελληνικής Ιστορίας από το Λύκειο και αντικαθίσταται µε ένα µάθηµα επιλογής µε τον τίτλο Ευρωπαϊκή Ιστορία, που πιθανόν να έχει και µερικές σελίδες για την Ελλάδα.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artId=4597642