Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010

Η ΟΛΜΕ για το ωράριο των εκπαιδευτικών

 

  • Ρεπορτάζ:esos.gr

Για όλες τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια ισχύει το θεσμοθετημένο διδακτικό ωράριο των καθηγητών της δευτεροβάθμιας (21 – 16 ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας).

Αυτό τονίζει με ανακοίνωσή της η ΟΛΜΕ , η οποία έχει ως εξής: 

Μετά την συνάντηση με την Υφυπουργό Παιδείας κ. Χριστοφιλοπούλου στην οποία η ίδια η Υφυπουργός ανέφερε πως στην περίπτωση της διάθεσης ο εκπαιδευτικός ακολουθεί το ωράριο της δευτεροβάθμιας (21-16 ώρες ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας) καθώς και τη δήλωσή της πώς «θα εφαρμοστεί το εργασιακό πλαίσιο των εκπαιδευτικών» και πως «δεν θίγονται οι εργασιακές σχέσεις και το πλεονάζον προσωπικό διατίθεται βάσει της κείμενης νομοθεσίας» (Δελτίου τύπου ΥΠΔΒΜ, 4-4-10-10), ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αθήνας επιχειρεί να μετατρέψει τις αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ από «διάθεση σε απόσπαση» ώστε να καταστρατηγηθούν τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών. Σε συνέχεια των μαζικών μετακινήσεων εκπαιδευτικών στην Α/θμια και παρά του ότι οι μετακινήσεις αυτές έγιναν χωρίς (σε πολλές περιπτώσεις) γραπτές εντολές μετακίνησης και ούτε καν τον αριθμό Πράξης για ανάληψη υπηρεσίας, μεθοδεύεται με αυτόν τον πρωτοφανή και ανέντιμο τρόπο η καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών και η ανατροπή του διδακτικού τους ωραρίου.

Καταδικάζουμε και την προσπάθεια να τροποποιηθούν εκ των υστέρων οι αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ για την διάθεση των εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια εκπαίδευση και να μετατραπούν σε αποσπάσεις.

Καλούμε την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να σταματήσει αυτή την τακτική, να σεβαστεί τα εργασιακά μας δικαιώματα. Απαιτούμε να σταλεί άμεσα έγγραφο που να διευκρινίζει ότι:

Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις μετακινήσεις εκπαιδευτικών της Β/θμιας στην Α/θμια ισχύει το θεσμοθετημένο διδακτικό ωράριο των καθηγητών της δευτεροβάθμιας (21 – 16 ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας).