Κυριακή, 4 Απριλίου 2010

Πώς θα γίνει η αναδρομική παρακράτηση των επιδομάτων

Άμεσα ξεκινάει η παρακράτηση των επιδομάτων που καταβλήθηκαν από την 1-1-2010 ολόκληρα και ο νόμος προβλέπει την περικοπή τους αναδρομικά από την 1-1-2010, κατά 12%. Αυτό θα γίνει σταδιακά σε δόσεις, ανάλογα με το ποσό και συγκεκριμένα για όσους το ποσό της επιστροφής είναι μέχρι 150 ευρώ, θα παρακρατηθεί από τη μισθοδοσία του πρώτου μήνα εφαρμογής του μέτρου. Όταν το επιστρεφόμενο ποσό είναι 300 ευρώ, θα παρακρατηθεί με τη μισθοδοσία δύο μηνών, αν το ποσό είναι έως 600 ευρώ, θα παρακρατηθεί σε τέσσερις μήνες, αν είναι μέχρι 1.000 ευρώ, η παρακράτηση θα ολοκληρωθεί σε έξι μήνες και αν το ποσό των επιστροφής είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ θα επιστραφεί σε οκτώ μήνες σταδιακά δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους.
http://www.apogevmatini.gr/?p=71505