Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Το τέλος του ανειδίκευτου εργάτη


Αγνώριστη θα είναι η ελληνική αγορά εργασίας σε δέκα χρόνια, καθώς προβλέπονται ραγδαίες αλλαγές σε κάθε κλάδο και τομέα της οικονομίας, που θα μεταμορφώσουν άρδην το γνώριμο τοπίο, με πρώτους και καλύτερους τους εργαζομένους στον πρωτογενή τομέα, στη μεταποίηση και στις κατασκευές, οι οποίοι θα μειωθούν εντυπωσιακά. Αντίθετα, ραγδαία θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες, στις μεταφορές και στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, εξέλιξη που αναμένεται να εξισορροπήσει την κατάσταση. Αυτές οι προβλέψεις προκύπτουν από την έρευνα με τίτλο «Ικανότητες και Απαιτήσεις στην Ευρώπη» που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το- εδρεύον στη Θεσσαλονίκη- Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop). Οπως αναφέρεται, το 2020, δηλαδή σε δέκα χρόνια, η ελληνική αγορά εργασίας θα έχει αλλάξει ολοκληρωτικά, καθώς μόνο στον πρωτογενή τομέα θα χαθούν σχεδόν 100.000 θέσεις εργασίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και τη ζωή στα χωριά. Συνολικά το επίπεδο της συρρίκνωσης του εν λόγω κλάδου εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 20%. Η έκθεση επισημαίνει ότι η χώρα μας, όπως και ολόκληρη η Ευρώπη, χρειάζεται να στραφεί στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, και συμπληρώνει ότι η υψηλότερη παραγωγικότητα αποτελεί εχέγγυο για τη διατήρηση του κοινωνικού μοντέλου της Γηραιάς Ηπείρου. «Νέα επαγγέλματα και ικανότητες αναδύονται όσο η τεχνολογία, η καινοτομία, οι δημογραφικές αλλαγές και οι κλιματικές στρατηγικές δημιουργούν νέες απαιτήσεις. Η ύφεση και οι στρατηγικές εξόδου επιταχύνουν την οικονομική ανασυγκρότηση. Αυτό θα επηρεάσει το είδος των ικανοτήτων που θα απαιτούνται στην αγορά εργασίας» σημειώνεται. Τo Cedefop τονίζει ότι οι συνολικές ευκαιρίες για εργασία θα παραμείνουν υψηλές και θα συμπεριλαμβάνουν την ανάγκη αντικατάστασης όσων αποσύρονται από την αγορά εργασίας, ακόμη και σε τομείς που συρρικνώνονται. «Παρατηρούμε ότι οι δουλειές θα απαιτούν κυρίως μεσαίας και υψηλής κατάρτισης προσωπικό» αναφέρεται και συμπληρώνεται πως «οι γυναίκες θα είναι τυπικώς περισσότερο καταρτισμένες από ό,τι οι άνδρες». «Το ποσοστό του εργατικού δυναμικού με χαμηλού επιπέδου ικανότητες προβλέπεται ότι θα συρρικνωθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη και αυτή η μείωση θα είναι μεγαλύτερη στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Αυτές οι γενικές τάσεις παρατηρούνται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης» καταλήγει η έκθεση. Αυτές οι αλλαγές θα αποτυπωθούν, προφανώς ανεπιστρεπτί, και στην κατάρτιση των ελλήνων εργαζομένων. Σύμφωνα με το Cedefop, ως το 2010 θα έχει σημειωθεί ραγδαία μείωση της τάξεως του 35% στην αγορά εργασίας των ατόμων που έχουν χαμηλή επαγγελματική κατάρτιση. Αντίθετα, θα υπάρξει αύξηση των εργαζομένων με μεσαία εργασιακή κατάρτιση στο ύψος του 10%, ενώ θα φτάσει το 30% η άνοδος του εργατικού δυναμικού με υψηλή κατάρτιση. Συνολικά, το εργατικό δυναμικό της χώρας μας θα αυξηθεί στα επόμενα δέκα χρόνια κατά 100.000, από 4,7 εκατομμύρια που είναι σήμερα σε 4,8 εκατομμύρια.
του Αχιλλέα Χεκίμογλου, http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=324625&dt=09/04/2010#ixzz0kbZDFsG6