Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Το Σχέδιο Νόμου για την Παιδεία


Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο στο σύνδεσμο http://www.alfavita.gr/ank_b/ank26_4_10_01024.php

Αποτελείται από 6 κεφάλαια και 48 άρθρα, κατανεμημένα ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α:  Άρθρα 1-9
ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ   
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: Άρθρα 10-29 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: Άρθρα 30-32
ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: Άρθρα 33-38
ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε: Άρθρα 39-44
ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ: Άρθρα 45-48
ΚΕΝΤΡΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Σύμφωνα με την alfavita, εκκρεμούν κάποιες φιλολογικές διορθώσεις του κειμένου πριν κατατεθεί στη Βουλή.
Είναι σίγουρο, ωστόσο, ότι η καλλιέπεια δεν θα εξωραΐσει το περιεχόμενο. Οι ίδιες απαράδεκτες διατάξεις παραμένουν. 
Χρέος μας είναι η ανατροπή των σχεδίων του Υπουργείου, με κάθε πρόσφορο μέσο.