Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Και άλλα στατιστικά για τους διορισμούς στα Δωδεκάνησα. Σύγκριση 2010 με 2009.

 

οι διορισμοί κατά τα έτη 2009 και 2010 στη Δωδεκάνησο ανά ειδικότητα έχουν ως εξής:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2009

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2010

ΜΕΤΑΒΟΛΗ%

ΠΕ01

17

1

-94,12

ΠΕ02

110

80

-27,27

ΠΕ03

34

19

-44,12

ΠΕ0401

16

26

62,50

ΠΕ0402

9

2

-77,78

ΠΕ0404

5

0

-100,00

ΠΕ0405

3

1

-66,67

ΠΕ05

10

1

-90,00

ΠΕ06

0

2

ΠΕ07

9

0

-100,00

ΠΕ08

0

1

ΠΕ11

57

6

-89,47

ΠΕ12.02

0

1

ΠΕ12.10

0

1

ΠΕ13

4

1

-75,00

ΠΕ15

4

1

-75,00

ΠΕ16.01

0

5

ΠΕ17.06

1

1

0,00

ΠΕ18.12

0

1

ΠΕ18.13

0

1

ΠΕ18.31

0

2

ΠΕ18.35

1

2

100,00

ΠΕ19

0

3

ΠΕ20

0

2

ΠΕ34

1

0

-100,00

ΤΕ01.19

1

0

-100,00

ΤΕ16.00

0

5

ΣΥΝΟΛΟ

282

165

-41,49