Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Ανακοινώθηκαν τα ονόματα όλων των διευθυντών εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας

Δελτίο Τύπου

Με απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Άννας Διαμαντοπούλου, τοποθετούνται οι επιλεγέντες νέοι Διευθυντές Εκπαίδευσης
 

Ολοκληρώθηκε η νέα διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τις διατάξεις του νέου νόμου 3848/2010.

Ο νέος νόμος για την αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα  στο θέμα της επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης:

  • η αναβάθμιση του κύρους των Συμβουλίων επιλογής των Δ/ντών με την επιλογή των Προέδρων από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
  • οι διαδικασίες ανοιχτής γνωστοποίησης της μοριοδότησης των υποψηφίων με τη διεύρυνση της  δυνατότητας ενστάσεων,
  • η δημιουργία τράπεζας θεμάτων,
  • η αναβαθμισμένη διαδικασία συνέντευξης με την ταυτόχρονη  μαγνητοφώνηση,
  • η δυνατότητα δήλωσης δυο Περιφερειακών Δ/νσεων,

είναι μερικά από τα στοιχεία που συντείνουν σε μια σοβαρή προσπάθεια αξιοκρατικής επιλογής με αντικειμενικά κριτήρια.

Για το Δελτίο Τύπου και τα ονόματα των νέων διευθυντών πατήστε εδώ.