Σάββατο, 14 Αυγούστου 2010

Τα έγγραφα που θα χρειαστεί να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί του ΠΥΣΔΕ Δωδεκανήσου

ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΡΚΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΠΟ 23-8-2010 ΕΩΣ ΚΑΙ 25-8-2010

ΚΛ.ΠΕΠΠΕΡ ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΦΥΡΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΟΥ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟΝ 4Ο ΟΡΟΦΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΠΤΥΧΙΟ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α/ΘΜΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

( ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ , ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΟΣ )

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ( ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ) στοιχεία ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση .

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ( ΤΥΠΟΥ Α΄ )

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ( ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΓΓΑΜΟΥΣ )

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΘΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΠΙΣΥΝΑΦΘΕΙ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ , ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΗΜΟΥ

ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΤΗΚΑΝ , ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

ΟΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΙ ΘΑ ΤΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Η ΣΤΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ .

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Για τον άμεσα ασφαλισμένο

1.- Τρείς φωτογραφίες

2.- Απογραφικό από την υπηρεσία μας

3.- Επικυρωμένο αντίγραφο του Πρωτοκόλλου Ορκωμοσίας

4.- Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο ασφάλισης

5.- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος /η σε άλλο Ταμείο

Για την σύζυγο

1.- Δύο φωτογραφίες

2.- Οικογενειακή κατάσταση ή ληξιαρχική πράξη γάμου

3.- Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο ότι η σύζυγος του για όσο διάστημα θα είναι

ασφαλισμένη στο δημόσιο δεν θα εργασθεί ούτε θα ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

4.- Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την Εφορία , όταν δεν υποβάλλει καθόλου δήλωση.

5.- Επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής δήλωσης , όταν υποβάλλει δήλωση

στην Εφορία

6.- Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα

Για τα παιδιά

1.- Δύο φωτογραφίες όταν το παιδί είναι τεσσάρων ( 4 ) ετών και άνω

2.- Ληξιαρχική πράξη γέννησης για τα νεογέννητα

3.- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.- Υπεύθυνη δήλωση από τον άμεσα ασφαλισμένο ότι το παιδί του για όσο διάστημα θα είναι

ασφαλισμένο στο δημόσιο δεν θα ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα

5.- Όταν το παιδί είναι φοιτητής βεβαίωση Ανώτερης ή Ανώτατης Σχολής με ημερομηνία

εγγραφής και διάρκεια φοίτησης

6.- Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα

(οι πληροφορίες προέρχονται από τον ιστότοπο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου dide.dod.sch.gr )