Πέμπτη, 12 Αυγούστου 2010

Απολογισμός Διορισμών στα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα διορίστηκαν συνολικά 165 καθηγητές, ως εξής:

ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ
Α 42
Β 29
Γ 31
Δ 63

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

ΠΕΟ1 1
ΠΕ02 80
ΠΕ03 19
ΠΕ0401 26
ΠΕ0402 2
ΠΕ0405 1
ΠΕ05 1
ΠΕ06 2
ΠΕ08 1
ΠΕ11 6
ΠΕ12.02 1
ΠΕ12.10 1
ΠΕ13 1
ΠΕ15 1
ΠΕ16.01 5
ΠΕ17.06 1
ΠΕ18.12 1
ΠΕ18.13 1
ΠΕ18.31 2
ΠΕ18.35 2
ΠΕ19 3
ΠΕ20 2
ΤΕ16.00 5