Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Συμπληρωματικές αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (31-08-10)

 

 

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για το σχολ. έτος 2010-2011