Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Πλήρωση κενών θέσεων προϊσταμένων γραφείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επαγγελματικής εκπαίδευσης και γραφείων φυσικής αγωγής Νοτίου Αιγαίου

Προκηρύχθηκαν θέσεις προϊσταμένων σε γραφεία της Δωδεκανήσου.

Επιλέγοντας τον παρακάτω σύνδεσμο, θα σας ανοίξει ένας συμπιεσμένος φάκελος rar. Μόλις τον αποσυμπιέσετε, θα βρείτε τα εξής τρία αρχεία: Ένα έγγραφο word “ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ Δ.Ε.”, ένα ακόμη έγγραφο word “ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ” και ένα excel “ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ”

 

Παρακαλώ κάνετε κλικ εδώ για να κατεβάστε τα σχετικά αρχεία