Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Παράταση της θητείας των Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) για το σχολικό έτος 2010-2011

Το υπουργείο παιδείας αποφάσισε την παράταση της θητείας των εκπαιδευτικών που υπηρετούν ως Υπεύθυνοι και ενός Τεχνικού Υπευθύνου στα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  για ένα έτος, από την 1-9-2010 μέχρι την 31-8-2011.

Οι Υπεύθυνοι και οι Τεχνικοί Υπεύθυνοι των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.  θα πρέπει να δηλώσουν εγγράφως στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, την επιθυμία τους για παράταση ή μη της θητείας τους.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν τη Δ/νση ΣΕΠΕΔ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Τμήμα Στ΄ Μελετών (Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.  15180), σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από τη λήψη των δηλώσεων των εκπαιδευτικών, αποστέλλοντας σχετικό έγγραφο με  την τακτική αλληλογραφία, αλλά και  ηλεκτρονικά  (e-mail: elpinor@ypepth.gr )

Για περισσότερα, επιλέξτε το σύνδεσμο: http://www.alfavita.gr/artro.php?id=8380