Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Αποσπάσεις, Ανακλήσεις και Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2010-2011 (31-08-10)

 

Περιλαμβάνει:

Α. Ανακλήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2010- 2011

Β.Τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2010-2011

Γ. Αποσπάσεις εκπ/κών Δ.Ε. από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2010-2011


Για την απόφαση επιλέξτε το σύνδεσμο: B ΦΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ ΣΕ ΠΥΣΔΕ.