Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Τομέας Πολιτικής Ευθύνης Εργασίας και Kοινωνικής Ασφάλισης της Ν.Δ. – Για το “Επικαιροποιημένο Μνημόνιο”

 

«Η εξέλιξη της εφαρμογής του Μνημονίου δεν προκαλεί πλέον καμία έκπληξη σε κανένα. Το «επικαιροποιημένο κείμενο», επαναφέρει όσα δυσμενή και αναποτελεσματικά γνωρίζαμε για την Αγορά Εργασίας και την Κοινωνική Ασφάλιση . Δηλαδή:

· Περαιτέρω μείωση των συντάξεων το 2011, εάν η Αναλογιστική Μελέτη, που αναμένεται τον Δεκέμβριο, «δείξει» αναλογιστικό έλλειμμα σε βάθος χρόνου (2060) μεγαλύτερο από το 2,5 % του ΑΕΠ.

· Περικοπή των Επιδομάτων Ανεργίας , προκειμένου να εξοικονομηθούν 500 εκατ. Ευρώ σε μια περίοδο που η Ανεργία αυξάνει απειλητικά (12%) και ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων διογκώνεται .Τα 500 εκατ. Ευρώ αντιστοιχούν στο 40% περίπου του συνόλου των επιδοτούμενων. Δηλαδή 4 στους 10 άνεργοι το επόμενο διάστημα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Μνημονίου δεν θα παίρνουν επίδομα ανεργίας!

· Μείωση των υπερωριακών αποδοχών των εργαζομένων . Ήδη με το Ν.3863, οι υπερωριακές αποδοχές μειώθηκαν περίπου 20%. Θα προχωρήσει η Κυβέρνηση και σε άλλη μείωση ; Εάν ναι τότε θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερη περικοπή των εισοδημάτων των εργαζομένων. Κυρίως όμως θα έχουμε ένα ισχυρό κίνητρο για περιορισμό των προσλήψεων αφού οι επιχειρήσεις θα έχουν πλέον την δυνατότητα με φθηνές υπερωρίες να αντιμετωπίζουν την αύξηση της παραγωγής τους και όχι με νέες προσλήψεις.

· Ενίσχυση της ευελιξίας στη διαχείριση του χρόνου εργασίας . Με την ισχύουσα Νομοθεσία (Ν.3846), οι εργοδότες μπορούν κατόπιν συμφωνίας, να «παίρνουν» 2 ώρες παραπάνω από τις 8 ώρες εργασίας ημερησίως από τους εργαζόμενους, όταν το έχουν ανάγκη και να τις «επιστρέφουν» μέσα στη διάρκεια τεσσάρων μηνών ή ενός έτους. Κάθε περαιτέρω ενίσχυση της ευελιξίας θα έχει αμφίβολα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπονομεύσει τον προγραμματισμό και τη συμφιλίωση της οικογενειακής ζωής με την εργασία.

· Νέα λίστα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Με το αντιεπιστημονικό και αντικοινωνικό κριτήριο του …10% του συνόλου του εργατικού δυναμικού της χώρας το Υπουργείο Εργασίας θα μειώσει τα επαγγέλματα που ανήκουν σήμερα στη λίστα των ΒΑΕ. Στόχος να μειωθεί ο αριθμός των ενταγμένων στα ΒΑΕ εργαζομένων, που σήμερα ανέρχεται στο 16% του συνόλου του εργατικού δυναμικού στο 10%. Η Προκρούστεια αυτή λογική υπονομεύει την Ποιοτική και Ασφαλή εργασία και με στενά οικονομικά κριτήρια εξασφαλίζει απλώς τον περιορισμό του κόστους για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

· Κατάργηση του υποχρεωτικού χαρακτήρα των κλαδικών συμβάσεων . Είναι γεγονός ότι οι Κλαδικές Συμβάσεις «ενοχοποιούνται» για χαμηλή αντιπροσωπευτικότητα συμμετοχής εργαζομένων και εργοδοτών και αρκετές φορές για ρυθμίσεις που αγνοούν την πραγματική οικονομική κατάσταση και δυσκολία κάποιων επιχειρήσεων ή κλάδων. Η ουσιαστική όμως κατάργησή τους γι’ αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, θα έχει σαν αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι να μείνουν χωρίς Κλαδική Σύμβαση Εργασίας. Απαιτείται νέα συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις και όχι κατεδάφιση των υφιστάμενων.

 

http://node12.blogspot.com/2010/08/k.html