Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις και στις Δ/νσεις και τα Γραφεία Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2010-2011

Για όλα όσα αναφέρονται στον τίτλο, μπορείτε να ενημερωθείτε πηγαίνοντας στο σύνδεσμο:

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=8381